کلیدواژه‌ها = انسداد
تعداد مقالات: 4
1. انسداد تحت‌فشار: اثر سطح مهارت و نوع فشار بر اجرای مهارت دریبل فوتبال

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 459-475

10.22059/jmlm.2020.276646.1437

ابوالفضل اسماعیلی؛ شیلا صفوی همامی؛ احمدرضا موحدی


2. تمرین تحت فشار روانی و کانونی کردن توجه بر یادگیری ضربۀ بیلیارد

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 311-320

10.22059/jmlm.2019.251111.1346

مهدیه قره لر؛ معصومه شجاعی؛ حسن محمدزاده


3. تغییر ویژگی‌های سینماتیکی سرویس تنیس تحت شرایط فشار رقابتی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 99-112

10.22059/jmlm.2016.58501

فرهنگ یزدان پرست؛ حمید صالحی؛ شهرام لنجان نژادیان


4. تأثیر دستورالعمل توجه بر عملکرد بازیکنان تنیس روی میز در موقعیت تحت فشار

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 475-491

10.22059/jmlm.2015.52813

محمدرضا قاسمیان مقدم؛ حمیدرضا طاهری