کلیدواژه‌ها = دشواری تکلیف
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر دست‌برتری و دشواری تکلیف بر پهنای مؤثر هدف و دقت زمانی تکلیف مبادلۀ سرعت- دقت فیتز

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 343-360

10.22059/jmlm.2019.276449.1431

محمدرضا دوستان؛ لیلا فرزاد؛ اسماعیل صائمی؛ ملیحه نیکنام


3. تأثیر دشواری تکلیف و بازخورد بینایی بر تعادل زنان سالمند

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 457-472

10.22059/jmlm.2015.57104

علیرضا فارسی؛ حدیث کاویانپور