کلیدواژه‌ها = نوجوان
تعداد مقالات: 5
1. اثربخشی آموزش مهارت‌های ذهنی بر عملکرد کمی و کیفی شناگران

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 429-442

10.22059/jmlm.2020.269382.1416

مسلم محمدی تحصیل؛ افسانه صنعتکاران؛ سید محی الدین بهاری


2. نقش قیود مختلف فرد، تکلیف و محیط در دقت زمان‌بندی پیش‌بین انطباقی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 645-660

10.22059/jmlm.2017.61033

شهزاد طهماسبی بروجنی؛ فریبا حسن بارانی؛ الهام حاتمی شاهمیر


3. تأثیر سطوح مختلف تمرین بر ویژگی‌های نمو و بالیدگی جنسی دختران ورزشکار

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 547-561

10.22059/jmlm.2017.61027

راضیه خان محمدی؛ حسن خلجی؛ علیرضا بهرامی


5. تأثیر آموزش هوش هیجانی بر مهارت های روانی نوجوانان ورزشکار

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 25-40

10.22059/jmlm.2013.35696

لیلا ریاحی فارسانی؛ احمد فرخی؛ ابوالفضل فراهانی؛ پروانه شمسی پور