کلیدواژه‌ها = آرایش تمرین
تعداد مقالات: 4
1. آثار تغییرپذیری تمـرین و توجه در یادگیری مهارتی ورزشی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 287-301

10.22059/jmlm.2017.213654.1136

حمید صالحی؛ زهرا زمان پور بروجنی


4. اثر آرایش تمرین (تداخل زمینه ای) بر اکتساب، یادداری و انتقال تکالیف پیش بینی انطباقی با سرعت های ثابت، افزایشی و کاهشی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389

محمدعلی اصلانخانی؛ علیرضا فارسی؛ سید حجت زمانی ثانی؛ زهرا فتحی رضایی