کلیدواژه‌ها = مستقل از زمینه
تعداد مقالات: 3
2. تأثیر سبک های شناختی بردقت : نقش حافظة کاری

دوره 4، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 61-78

10.22059/jmlm.2012.28986

احمد قطبی ورزنه؛ مهدی ضرغامی؛ اسماعیل صائمی؛ فرزاد ملکی


3. مقایسه سطح فعالیت بدنی در دانش آموزان وابسته به زمینه و مستقل از زمینه

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 93-110

10.22059/jmlm.2012.25077

علی رضا فرار؛ مصطفی خانی؛ علی اکبر جابری مقدم؛ احمد فرخی؛ کیمیا صدری