کلیدواژه‌ها = سالمند
تعداد مقالات: 8
1. تأثیر دو شیوۀ تمرین هوازی بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 247-262

فضل الله باقرزاده؛ ایوب هاشمی؛ حسن باغنده


2. اثر نوع کانون توجه به صورت خودگفتاری بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 657-666

منصوره مکبریان؛ سمیه نامدار طجری


3. اثر تصویرسازی پتلپ و تمرین تعادلی بر تعادل پویای سالمندان

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 79-98

راضیه خانمحمدی؛ حسن خلجی؛ رضا یوسفی


5. مقایسۀ اثربخشی تمرینات هوازی در آب و یوگا بر حافظه و تعادل پویای مردان سالمند

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 463-473

خدیجه ایران دوست؛ مرتضی طاهری؛ علی ثقة الاسلامی


6. تفاوت‌های مرتبط با سن در کنترل قامت: بررسی نقش اطلاعات حسی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 231-243

جواد پرهیزکار کهنه اوغاز؛ احمد قطبی ورزنه؛ امیرحسین قربانی


8. تأثیر یک برنامة مداخلة تمرینی بر عملکردهای حرکتی مرتبط با افتادن در مردان سالمند بدون فعالیت بدنی منظم

دوره 5، 2 (12)، تابستان 1392، صفحه 49-65

داریوش خواجوی؛ احمد فرخی؛ علی اکبر جابری مقدم؛ انوشیروان کاظم نژاد