دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. تاثیریک دوره برنامه تمرینی منتخب وآموزش نوروفیدبک وروش ترکیبی برتوجه وتکانشگری کودکان مبتلا به نقص توجه / بیش فعالی.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

10.22059/jmlm.2020.309501.1531

محسن ترابی؛ محمود شیخ؛ فضل الله باقرزاده؛ ناصر نقدی


2. بررسی اثربخشی رویکرد درمانی یکپارچگی حسی بر مهارتهای حرکتی ظریف کودکان مبتلا به فلج مغزی اسپاستیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1399

10.22059/jmlm.2021.140180.1027

یونس الفتیان؛ رسول حمایت طلب؛ فضل الله باقرزاده


3. تاثیر همتاسازی مهارتی در تعامل دوتایی مشارکتی بر یادگیری مهارت فورهند تنیس روی میز دختران نوجوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1400

10.22059/jmlm.2021.327012.1594

الهه سیاوشی؛ علی حیرانی؛ احسان زارعیان


4. تاثیر دو نوع خطای بینایی ابینگهاوس بر یادگیری یک مهارت حرکتی در کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1400

10.22059/jmlm.2021.326760.1592

محمد حسین زمانی؛ حمیدرضا طاهری تربتی؛ علیرضا صابری کاخکی؛ مجید قشونی


5. بهره مندی دانشجویان از تصویرسازی پتلپ در انتقال دوطرفه مهارت شوت هندبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1400

10.22059/jmlm.2021.214592.1141

نصیبه حاتمی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ مهدی شهبازی


6. تأثیر روش‌های آموزشی TGFU، SE، ترکیبی (TGFU+SE) و خطی بر خلاقیت کودکان در فوتسال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1400

10.22059/jmlm.2021.327830.1598

مریم داودی؛ رسول یاعلی؛ فرهاد قدیری؛ عباس بهرام


7. ترس از حرکت و اضطراب ناشی از درد در ورزشکاران با سابقه آسیب عضلانی-اسکلتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

10.22059/jmlm.2021.325405.1585

مریم کاویانی؛ فهیمه بدیعی؛ علی خطیبی


8. تاثیر بازی‌های بومی محلی بر کارکرد شناختی، سواد بدنی و پیشرفت تحصیلی کودکان 8 تا 12 ساله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22059/jmlm.2021.327002.1593

محمدحسین منظری توکلی؛ معصومه شجاعی؛ کیوان ملا نوروزی