نویسنده = طهماسبی، شهزاد
تعداد مقالات: 12
1. تأثیر تمرینات تقلیدی فوری، دوره ای و ترکیبی بر عملکرد و یادگیری حرکتی دختران 12-9 سال کاتا کار مبتدی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 263-279

لیلا قندهاری علویجه؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ مهدی شهبازی


2. ظهور مهارت برجسته در پرتاب آزاد بسکتبال با سطوح مختلف مهارتی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 17-33

فرانک پورحسینی؛ مهدی شهبازی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی


4. تأثیر موزیک تند و کند بر ادراک عمق دختران جوان ورزشکار در شرایط خستگی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 61-77

فرانک پورحسینی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی


5. تأثیر کانون توجه تکلیف فراقامتی بر عملکرد و یادگیری کنترل قامت در دختران 9 تا 12 ساله

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 383-367

نسترن نادری راد؛ علی اکبر جابری مقدم؛ شهزاد طهماسبی بروجنی


6. تأثیر تمرینات مبتنی بر چارچوب نقطۀ چالش بر کنترل قامت افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 39-57

مسعود ظهیری؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ مهدی آقاپور؛ نسترن مجدی نسب


7. نقش قیود مختلف فرد، تکلیف و محیط در دقت زمان‌بندی پیش‌بین انطباقی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 645-660

شهزاد طهماسبی بروجنی؛ فریبا حسن بارانی؛ الهام حاتمی شاهمیر


8. تاثیر بازخورد همزمان بینایی (آینه) بر تعادل ایستای دختران 7 تا 13ساله

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 423-435

الهام لشنی؛ شهزاد طهماسبی


9. بهبود تکلیف ثانویه (زمان واکنش افتراقی) در نتیجۀ خودگفتاری انگیزشی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 391-408

نسترن نادری راد؛ شهزاد طهماسبی بروجنی


10. تأثیر استرس محدودیت حرکتی بر یادگیری و حافظۀ فضایی و نقش پیش-گیرندۀ فعالیت بدنی بر آن در موش های صحرایی نر

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 327-345

نفیسه افشاری؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ ناصر نقدی؛ رسول حمایت طلب


11. تاثیر مدل های مختلف تصویرسازی بر تعادل دانشجویان دختر دانشگاه تهران

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 111-127

shahzad Tahmasebi؛ صنم بیگم قدس میرحیدری


12. تاثیر سطوح مختلف عنصر روی در دوران بارداری بر رشد و تکامل جسمانی نوزادان

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 99-116

shahzad Tahmasebi؛ مهدی شهبازی؛ ناصر نقدی