نویسنده = پاک نژاد، محسن
تعداد مقالات: 1
1. رفتارهای تهاجمی تماشاگران فوتبال و علل روانی و اجتماعی آن

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 117-142

محسن پاک نژاد؛ کمال درانی