نویسنده = غلامی، مینا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسة تاثیر بازخورد مسدود، تصادفی و بازخورد اختصاصی بخش دشوار بر اکتساب و یادداری سرویس بلند بدمینتون

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 57-73

علی رضا فارسی؛ مریم اکرادی؛ زهرا عسگری؛ مینا غلامی