نویسنده = حدادی، نوید
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر انگیختگی ناشی از حضور تماشاگران بر ادراک عمق ورزشکاران مرد و زن

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389

مهدی شهبازی؛ امیر وزینی طاهر؛ نوید حدادی