نویسنده = فاضل کلخوران، جمال
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر خستگی مرکزی و محیطی بر هماهنگی ورزشکاران دانشگاهی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 123-136

علی ظهیری؛ مهدی شهبازی؛ محمد رضا کردی؛ جمال فاضل کلخوران


2. رابطه بین کمال گرایی مثبت و کمال گرایی منفی با اضطراب حالتی رقابتی بازیکنان فوتبال غیرحرفه ای

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 435-449

جمال فاضل؛ سحر عوض‌پور؛ حامد علیزاده پهلوانی