نویسنده = خدادادی، الهام
تعداد مقالات: 1
1. هدف گزینی، عامل انگیزشی برای تسهیل یادگیری مهارت سرویس والیبال در مبتدیان

دوره 3، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 119-135

الهام خدادادی؛ احمدرضا موحدی؛ حمید صالحی