نویسنده = حیدری، ماندانا
تعداد مقالات: 1
1. رابطة شکست یا موفقیت با انتظارات خودکارامدی مردان جوان درتکلیف تیراندازی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 5-18

حسن محمدزاده جهتلو؛ ماندانا حیدری