نویسنده = بهرامی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. وابستگی یادگیری یک مهارت ورزشی واقعی به مکان تمرین، آزمایش فرضیة ویژگی تمرین رفتار حرکتی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 19-35

فاطمه بهرامی؛ احمدرضا موحدی؛ عفیفه سیلانی