نویسنده = سلمانیان، افشین
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط جهت گیری ورزشی و اضطراب رقابتی در ورزشکاران شرکت کننده در دهمین المپیاد ورزشی دانشجویی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 37-55

اکبر جمشیدی؛ الهه عرب عامری؛ نرجس علیزاده؛ افشین سلمانیان