نویسنده = پارسایی، نسرین
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر ترکیب دو شیوۀ تمرینی مشاهده و سایه‌زنی بر یادگیری مهارت پرتاب دارت

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 431-450

نرگس عبدلی؛ نسرین پارسایی؛ حسن رهبان فرد


2. پیش بینی عملکرد کمانداران ماهر براساس متغیرهای روانشناختی با تاکید بر ویژگی شخصیتی درونگرایی - برونگرایی

دوره 4، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 5-28

نسرین پارسایی؛ بهروز عبدلی؛ سیدمحمد کاظم واعظ موسوی؛ محمدعلی اصلانخانی