نویسنده = رستمی، ربابه
تعداد مقالات: 2
1. اثر موسیقی انگیزشی بر بازیابی ترتیب حرکات مهارتی در مهارت های منتخب ورزش کشتی

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 77-93

ربابه رستمی؛ غلام حسین ناظم زادگان؛ سوسن جباری


2. بررسی میزان تفاوت های سنی و جنسی کودکان پیش دبستانی در ابعاد پیکرسنجی و عملکرد حرکتی ناشی از قدرت

دوره 4، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 79-95

ربابه رستمی؛ غلام حسین ناظم زادگان؛ سوسن جباری