نویسنده = جباری، سوسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان تفاوت های سنی و جنسی کودکان پیش دبستانی در ابعاد پیکرسنجی و عملکرد حرکتی ناشی از قدرت

دوره 4، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 79-95

ربابه رستمی؛ غلام حسین ناظم زادگان؛ سوسن جباری