نویسنده = بهرام، عباس
تعداد مقالات: 3
1. آثار تمرین کم‌خطا بر یادگیری یک مهارت هدف‌گیری در نوجوانان کم‌توان ذهنی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 295-310

علی حسین ناصری؛ عباس بهرام؛ حمید صالحی؛ افخم دانشور


2. تأثیر خودکنترلی دشواری تکلیف بر یادگیری پات گلف: اثر تسهیل کننده تمرین خودکنترل بر تنظیم نقطه چالش

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 639-656

مجتبی جلالوند؛ عباس بهرام؛ افخم دانشفر؛ سعید ارشم


3. تأثیر تغییر پذیری تمرین و سن بر یادداری و انتقال دقت پرتاب از بالای شانه در کودکان

دوره 1، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 115-133

ندا شهرزاد؛ عباس بهرام؛ محسن شفیع زاده؛ مرجان صفاری