نویسنده = خانی، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. آیا شرکت در بوکس آماتور باعث اختلالات مزمن توجه می شود؟

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 415-431

علی اکبر جابری مقدم؛ احمد فرخی؛ مصطفی خانی