نویسنده = صالحی، حمید
تعداد مقالات: 2
1. آثار تمرین کم‌خطا بر یادگیری یک مهارت هدف‌گیری در نوجوانان کم‌توان ذهنی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 295-310

علی حسین ناصری؛ عباس بهرام؛ حمید صالحی؛ افخم دانشور


2. تأثیر هدف‌گزینی آسان و دشوار بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در دانش ‌آموزان کم‌توان ذهنی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 385-404

محدثه محمدی؛ احمدرضا موحدی؛ حمید صالحی؛ شیلا صفوی همامی