نویسنده = اصلانخانی، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر مکمل ویتامین E بر فعالیت حرکتی و یادگیری فضایی رت های مسن

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 71-89

نصور احمدی؛ محمدعلی اصلانخانی؛ ناصر نقدی