نویسنده = راهداربیک، ریحانه
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر رنگ پس‌زمینه و جنسیت بر زمانبندی پیش‌بینی انطباقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

مسعود ظهیری؛ مهدی شهبازی؛ یدالله بیننده


2. ارتباط بین جهت‌گیری کنشی و حالتی با رفتار تصمیم‌گیری فوتبالیست‌های ماهر زن

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 575-592

ریحانه راهداربیک؛ مهدی شهبازی


3. ارتباط بین رشد حرکتی و رشد اجتماعی کودکان درخودماندۀ 10-6 سال شهر مشهد

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 209-224

سمیه طباطبایی؛ مهدی شهبازی؛ فضل اله باقرزاده


4. تأثیر دو نوع فعالیت ورزشی (استقامتی و مقاومتی) بر میزان توجه و عامل رشد عصبی مشتق‌شده از مغز دانشجویان کم‌تحرک

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 433-452

ابوالفضل شایان؛ فضل اله باقرزاده؛ مهدی شهبازی؛ سیروس چوبینه