نویسنده = فاضل کلخوران، جمال
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر انواع مختلف خودگویی بر عملکرد تعادلی سالمندان سالم

دوره 5، 3 (13)، پاییز 1392، صفحه 119-133

امیر شریعتی؛ جمال فاضل کلخوران