نویسنده = شفیع نیا، پروانه
تعداد مقالات: 2
1. اثر الگوی برتری جانبی چشم و دست بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 413-434

طیبه طاهرپوری؛ پروانه شفیع نیا؛ مهدی ضرغامی


2. تأثیر بازخورد هنجاری بر یادگیری مهارت هدف‌گیری پرتابی کودکان 9 تا 11ساله

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 203-216

حمیده جهانبخش؛ پروانه شفیع نیا؛ سیده ناهید شتاب بوشهری