نویسنده = حیدری، ماندانا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تمرینات نوروفیدبک بر تعادل پویای مردان جوان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 453-462

حسن محمدزاده؛ محمد علی نظری؛ ماندانا حیدری