نویسنده = جباری، سوسن
تعداد مقالات: 1
1. اثر موسیقی انگیزشی بر بازیابی ترتیب حرکات مهارتی در مهارت های منتخب ورزش کشتی

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 77-93

ربابه رستمی؛ غلام حسین ناظم زادگان؛ سوسن جباری