نویسنده = فرج الهی، امید
تعداد مقالات: 5
2. تأثیر تمرینات ثبات مرکزی بر مهارت‌های بنیادی کودکان با اختلال بینایی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 451-465

فاطمه سادات حسینی؛ امید فرج الهی


3. اثر تمرینات نوروفیدبک بر ارتقا عملکرد ورزشی و فرایند حرکتی هشیار در بازیکنان ماهر دارت

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 139-157

ابراهیم نوروزی سیدحسنی؛ فاطمه سادات حسینی؛ محمد کاظم واعظ موسوی


4. تاثیر تمرین جسمانی، تصویرسازی ذهنی و موسیقی در بهبود مهارت شوت بسکتبال دانشجویان دختر 22-19 ساله

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 515-530

بهمن عالی زاده؛ فاطمه سادات حسینی؛ بهمن دیرانلویی


5. تأثیر کانون توجه درونی و بیرونی بر اکتساب، یادداری و انتقال پرتاب دارت در کودکان کم‌توان ذهنی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 511-527

مریم لطفی؛ جلال دهقانی زاده؛ فاطمه سادات حسینی