نویسنده = قاسمیان مقدم، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر دستورالعمل توجه بر عملکرد بازیکنان تنیس روی میز در موقعیت تحت فشار

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 475-491

محمدرضا قاسمیان مقدم؛ حمیدرضا طاهری