نویسنده = پرهیزکار کهنه اوغاز، جواد
تعداد مقالات: 1
1. تفاوت‌های مرتبط با سن در کنترل قامت: بررسی نقش اطلاعات حسی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 231-243

جواد پرهیزکار کهنه اوغاز؛ احمد قطبی ورزنه؛ امیرحسین قربانی