نویسنده = کاشانی، کبری
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ شادکامی زنان و مردان سالمند فعال و غیرفعال شهر تهران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 183-194

منصوره مکبریان؛ ولی‌اله کاشانی؛ کبری کاشانی؛ سمیه نامدار طجری