نویسنده = فاتحی، احسان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت هوش هیجانی ورزشکاران نخبة زن و مرد رشته های تیمی و انفرادی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 91-105

مهدی غفوری؛ مهدی شهبازی؛ پریسا رستگار؛ احسان فاتحی