نویسنده = غفوری، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسۀ صفات انگیزشی ورزشکاران ماهر و مبتدی ورزش‌های انفرادی و تیمی در چند رشتۀ ورزشی منتخب

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 563-574

فضل اله باقرزاده؛ معصومه هادیان؛ مهدی غفوری؛ آرزو آزادی


2. بررسی وضعیت هوش هیجانی ورزشکاران نخبة زن و مرد رشته های تیمی و انفرادی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 91-105

مهدی غفوری؛ مهدی شهبازی؛ پریسا رستگار؛ احسان فاتحی