نویسنده = آزادی، آرزو
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ صفات انگیزشی ورزشکاران ماهر و مبتدی ورزش‌های انفرادی و تیمی در چند رشتۀ ورزشی منتخب

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 563-574

فضل اله باقرزاده؛ معصومه هادیان؛ مهدی غفوری؛ آرزو آزادی