نویسنده = ایدر، رقیه
تعداد مقالات: 1
1. اثر تمرین توجه درونی و بیرونی با/بدون موسیقی انگیزشی بر اجرای تکلیف تعادلی پویا

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 333-342

غلام حسین ناظم زادگان؛ رقیه ایدر