نویسنده = فتحی زاده، علی
تعداد مقالات: 2
1. تغییر در سرعت تصویرسازی یک توالی حرکتی خودکارشده و تأثیر آن بر عملکرد ورزشی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 385-396

علی فتحی زاده؛ پرهام سیستانی؛ احمد ترک فر؛ حسن محمدزاده


2. تأثیر سرعت تصویرسازی یک تکلیف حرکتی جدید بر مدت زمان اجرای آن

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 125-145

علی فتحی زاده؛ حسن محمدزاده جهتلو