نویسنده = حیرانی، علی
تعداد مقالات: 4
2. اثر هشت هفته تمرینات ادراکی - حرکتی بر حافظۀ کاری کودکان ناشنوا

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 319-333

10.22059/jmlm.2017.207927.1090

زهرا سوری؛ علی حیرانی؛ فروزان رفیعی؛ زهرا فلاحی