نویسنده = فرامرزی، سالار
تعداد مقالات: 3
2. تأثیر یک دوره فعالیت منظم ورزشی بر بهبود رفتار سازشی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 511-529

جان بابا آقایی نژاد؛ سالار فرامرزی؛ محمد کریمی


3. تأثیر یک دوره فعالیت منظم ورزشی بر پرخاشگری دانش آموزان عقب ماندة ذهنی آموزش پذیر

دوره 5، 2 (12)، تابستان 1392، صفحه 91-105

جان بابا آقایی نژاد؛ سالار فرامرزی؛ احمد عابدی