نویسنده = عابدی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر یک دوره فعالیت منظم ورزشی بر پرخاشگری دانش آموزان عقب ماندة ذهنی آموزش پذیر

دوره 5، 2 (12)، تابستان 1392، صفحه 91-105

جان بابا آقایی نژاد؛ سالار فرامرزی؛ احمد عابدی