نویسنده = بادامی، رخساره
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر بازی سایه بر مهارت‌های حرکتی بنیادی کودکان پیش‌دبستانی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 79-91

ملیحه رضایی؛ مریم نزاکت الحسینی؛ رخساره بادامی


2. اثر سبک‌های شناختی بر یادگیری یک تکلیف هدف‌گیری در محیط باز و بسته بر مبنای منطق فازی و کلاسیک

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 59-77

عباس اکبری ورزنه؛ رخساره بادامی؛ مهدی نمازی زاده


3. اثر دست برتری و نوع تمرین (آشکار و پنهان) بر دقت و زمان عکس‌العمل متوالی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 529-548

زهره فرنقی؛ رخساره بادامی؛ مریم نزاکت الحسینی


4. روایی و پایایی مجموعه آزمون‌های ارزیابی حرکت کودکان (M-ABC) در کودکان شش‌سالۀ شهر اصفهان

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 105-122

رخساره بادامی؛ مریم نزاکت الحسینی؛ فهیمه رجبی؛ منصوره جعفری


5. تأثیر شاخص تودۀ بدن بر اجرای مهارت‌های بنیادی کودکان شش‌سالۀ شهر اصفهان

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 397-414

رخساره بادامی؛ مریم نزاکت الحسینی؛ فهیمه رجبی؛ منصوره جعفری