نویسنده = صالحی، مریم
تعداد مقالات: 2
1. مقایسۀ تمرینات نوروفیدبک و تمرین بدنی بر عملکرد و یادداری مهارت پرتاب دارت

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 467-483

حسن محمد زاده؛ مریم صالحی؛ حجت‌الله امینی