نویسنده = صادقی، عباس
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر پروتکل تمرینی شنا و دویدن بر عملکرد حرکتی، یادگیری، حافظۀ فضایی رت‌های پیر

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 259-270

خدیجه ایران‌دوست؛ مرتضی طاهری؛ عباس صادقی