نویسنده = حمایت طلب، رسول
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تمرین دوتایی بر یادگیری شنای کرال سینه

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-14

شهاب پروین پور؛ محمود شیخ؛ رسول حمایت طلب؛ فضل الله باقرزاده