نویسنده = بهرامی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. پایایی و روایی آزمون‌های بالینی عملکرد تعادلی در کم‌شنوایان با سطح شنوایی متوسط

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 493-510

احمد قطبی ورزنه؛ مهدی ضرغامی؛ علیرضا بهرامی