نویسنده = صفوی همامی، شیلا
تعداد مقالات: 4
1. اثر تمرین های ادراکی - حرکتی بر عملکرد تحصیلی کودکان اول و ششم دبستان

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 577-596

شیلا صفوی همامی؛ مریم نزاکت الحسینی؛ سمیه یوسفی


2. تأثیر هدف‌گزینی آسان و دشوار بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در دانش ‌آموزان کم‌توان ذهنی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 385-404

محدثه محمدی؛ احمدرضا موحدی؛ حمید صالحی؛ شیلا صفوی همامی