نویسنده = حسن بارانی، فریبا
تعداد مقالات: 2
1. نقش قیود مختلف فرد، تکلیف و محیط در دقت زمان‌بندی پیش‌بین انطباقی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 645-660

شهزاد طهماسبی بروجنی؛ فریبا حسن بارانی؛ الهام حاتمی شاهمیر