نویسنده = شهیدی زندی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر برنامۀ حرکتی پیشرونده بر بهبود مهارت های حرکتی کودکان مبتلا به اوتیسم

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 343-357

فاطمه شهیدی زندی؛ بهروز گل محمدی؛ حکیمه اکبری