نویسنده = خان محمدی، راضیه
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر سطوح مختلف تمرین بر ویژگی‌های نمو و بالیدگی جنسی دختران ورزشکار

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 547-561

راضیه خان محمدی؛ حسن خلجی؛ علیرضا بهرامی