نویسنده = آقایاری، آذر
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر یک دوره آموزش مهارت‌های پایۀ شنا بر مهارت‌های حرکتی درشت کودکان اوتیسمی 7 تا 11 سال

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 171-185

فرناز ترابی؛ آذر آقایاری؛ سهیل دشت آبادی